testbutton*Het boeken van een kort consult is alleen bedoeld voor vervolgafspraken voor baby’s!

Welkom

Het vooraf (online) invullen van een intakeformulier is een goede voorbereiding op uw eerste afspraak.
Indien u bij aanmelding uw e-mailadres kenbaar hebt gemaakt krijgt u een e-mail waarin u een uniek wachtwoord aantreft. Door dit wachtwoord te gebruiken kunt u direct online het vragenformulier in ons systeem invullen. Het is eenvoudig te gebruiken en wijst zich vanzelf. Uw persoonlijke gegevens zijn goed beschermd.
Als het allemaal toch niet lukt met het online invullen van dit intakeformulier, dan kunnen we dit ook gewoon samen tijdens het eerste consult doen.
Het (online) intakeformulier wordt  toegevoegd aan uw behandeldossier en is de leidraad voor het vraaggesprek dat voorafgaat aan het lichamelijk onderzoek.