testbutton*Het boeken van een kort consult is alleen bedoeld voor vervolgafspraken voor baby’s!

Welkom

Nadat we een afspraak hebben gemaakt en u het online intakeformulier hebt ingevuld bespreken we uw klacht (of die van uw kind) en de medische voorgeschiedenis. Tijdens uw eerste bezoek worden deze gegevens uitgebreid met u doorgenomen om een zo een goed mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheid of van de gezondheid van uw kind.
Vervolgens wordt de beweeglijkheid van het gehele lichaam onderzocht. De resultaten van het onderzoek worden met u besproken. Indien er osteopathische aangrijpingspunten zijn,  wordt een behandelplan voorgesteld. De behandeling zelf gebeurt veelal met zachte handgrepen en respect voor het lichaam. Tijdens de behandeling wordt de beweeglijkheid hersteld waardoor het lichaam de gelegenheid krijgt zichzelf weer te genezen.
Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake kan zijn van een onderliggende ziekte of problematiek, waarvoor osteopathie geen behandeling kan bieden, zal ik u of uw kind – in overleg met u -(terug)verwijzen naar de huisarts of specialist.

Wilt u bij uw eerste bezoek eraan denken om een identiteitsbewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) en een badlaken (voor baby’s een omslagdoek) mee te nemen?